Hledáme úředníka na odbor bytového a ostatního hospodářství

8/10 2021

Láká vás práce na Úřadě městského obvodu Ostrava-Jih? Máte možnost na úřadě pracovat. Aktuálně probíhá výběrové řízení na místo úředníka na odbor bytového a ostatního hospodářství.

Hledáme úředníka na odbor bytového a ostatního hospodářství

Jaká bude mimo jiné náplň vaší práce? Budete například zajišťovat činnosti týkající se hospodaření s bytovým fondem, a to zejména vystavování objednávek, vedení knihy došlých a odeslaných faktur, včetně vystavování odběratelských faktur, vedení evidence majetku. Dále bude vaším úkolem provádět měsíční účetní uzávěrky, administrace veřejných zakázek, vyřizování běžné obchodní korespondence atd.

Je to přesně to, co by vás zajímalo? Pokud ano, tak více informací o tomto výběrovém řízení se dočtete na úřední desce: https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska (výběrové řízení 30/2021).