Hledáme úředníky na odbor financí a rozpočtu

10/11 2023

Láká vás práce na Úřadě městského obvodu Ostrava-Jih? Máte možnost na úřadě pracovat. Aktuálně probíhají na odboru financí a rozpočtu dvě výběrová řízení.

Hledáme úředníky na odbor financí a rozpočtu

Jedna z pracovních pozic (výběrové řízení 55/2023) vyžaduje vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – obor ekonomický, přičemž zaměstnanec bude připravovat podklady pro sestavování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu, ověřovat finanční krytí výdajů rozpočtu, zabezpečovat hospodaření podle rozpočtu, sledovat jeho čerpání a plnění atd.

U druhého pracovního místa (výběrové řízení 56/2023) je požadováno vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou s ekonomickým zaměřením. V tomto případě bude náplní práce úředníka komplexní a samostatné účtování účetních operací na uceleném úseku účetnictví.

Je to přesně to, co by vás zajímalo? Pokud ano, tak více informací se o těchto výběrových řízeních dočtete na úřední desce: https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska (výběrová řízení 55/2023 a 56/2023).