Hledáme úředníky na odbor výstavby a životního prostředí

24/11 2022

Láká vás práce na Úřadě městského obvodu Ostrava-Jih? Máte možnost na úřadě pracovat. Aktuálně probíhají na odboru výstavby a životního prostředí dvě výběrová řízení na místo referenta územního plánování a stavebního řádu.

Hledáme úředníky na odbor výstavby a životního prostředí

Jaká bude mimo jiné náplň vaší práce? Jako referent/ka budete zajišťovat pracovní úkony na úseku územního řízení a stavebního řádu, například ve věcech umístění, povolení, kolaudace a odstranění stavby, včetně poradenské a konzultační činnosti.  

Jedna z pracovních pozic (výběrové řízení 37/2022) vyžaduje vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání stavebního směru. U druhého pracovního místa (výběrové řízení 36/2022) je dostačující vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru.

Je to přesně to, co by vás zajímalo? Pokud ano, tak více informací se o těchto výběrových řízeních dočtete na úřední desce: https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska (výběrová řízení 36/2022 a 37/2022).