Hlídání dětí ve školách a školkách pro děti zaměstnanců z kritické infrastruktury

1/3 2021

Zaměstnanci, kteří jsou v první linii boje s covidem-19 a další pracovníci tzv. kritické infrastruktury mohou umístit své děti do škol, v nichž město zajistilo jejich hlídání. Novinkou je hlídání již dvouletých dětí.

V našem obvodu bude pro tyto účely v provozu ZŠ a MŠ Březinova 52, Ostrava – Zábřeh

https://www.zs-brezinova.cz/


Hlídání dětí ve školách a školkách pro děti zaměstnanců z kritické infrastruktury

Do výše uvedených zařízení mohou umístit své děti ve věku od dvou do desíti let:
- zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, v sociálních službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající sociálně-právní ochranu dětí, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, Finanční správy České republiky, příslušníci ozbrojených sil, Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení, pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zařízení školního stravování a České pošty.

Novinkou je hlídání již dvouletých dětí. Kapacita pro desítky dětí až do deseti let je zajištěna napříč městem v nejlidnatějších obvodech. Konkrétně se jedná o Základní a mateřskou školu v Ostrčilově ulici v centru města, ZŠ a MŠ v Březinově ulici v Zábřehu a ZŠ a MŠ v Ukrajinské ulici v Porubě. Kontakty na jednotlivá zařízení jsme zveřejnili na webových stránkách města ostrava.cz. Stačí, když rodiče pracující v kritické infrastruktuře využijí kontakt a hlídání dětí si v daném zařízení domluví,“ uvedla resortní náměstkyně Andrea Hoffmannová.

 

Kontakty na jednotlivá zařízení jsou umístěna na webu města: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/mesto-nabizi-od-ledna-hlidani-deti-zamestnancum-kriticke-infrastruktury.