Hřiště otevřená pro veřejnost

8/7 2015

V Městském obvodě Ostrava-Jih se nachází 9 veřejně přístupných sportovišť při školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod. Jedná se o hřiště ZŠ A. Kučery, Březinova, Chrjukinova, Jugoslávská, Kosmonautů 15, Mitušova 8, Mitušova 16, Provaznická a Šeříková.  Dalším  hřištěm otevřeným pro veřejnost v Ostravě-Jih je hřiště Střediska volného času, Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8, příspěvkové organizace.

Hřiště otevřená pro veřejnost

Tyto školy i zmíněné středisko volného času  jsou zapojeny do projektu Bezpečnější Ostrava. Občané mají možnost využívat těchto hřišť  v odpoledních hodinách, o víkendech a prázdninách pro trávení volného času a sportování.  

 

„Přestože v projektu Bezpečná Ostrava jsme obvodem s největším počtem veřejnosti přístupných hřišť, i nadále chceme počet bezpečných hřišť se správci a celoročně otevřených sportovišť zvyšovat. Provoz samotný i informace o možnostech vyžití dětí v období prázdnin jsou klíčové také z hlediska prevence kriminality. Pro naše nejmenší pak chceme v budoucnu otevřít i zahrady školek, “ uvedl radní Adam Rykala.

Vstup na hřiště je zdarma

Dále je možno si bezplatně zapůjčit sportovní potřeby. Jedinou podmínkou bezplatného využívání je dodržování provozního řádu, který má každé hřiště. Provozní řád je vyvěšen v místě samotném, na internetových stránkách škol nebo střediska, na našich stránkách (zde) a na stránkách Bezpečnější Ostrava (zde). Řád vždy upravuje užívání hřiště, provozní dobu, zásady chování návštěvníků a postavení sportovního asistenta, který na hřišti působí. Hlavní zásady provozního řádu jsou hry fair play, zásady slušného chování a také zásady zacházení se sportovním a jiným vybavením.

Realizace tohoto projektu je dlouhodobá. Provoz hřišť je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality.

Mapa hřišť na Jihu

Jaká hřiště máte na dosah můžete jednoduše zjistit na mapě (zde) včetně aktuální provozní doby.

Náhled mapy