Hromadné očkování psů proti vzteklině v roce 2020 je zrušeno

27/5 2020

Vzhledem k situaci s pandemií koronaviru se letošní hromadné očkování psů proti vzteklině, plánované na červen 2020, neuskuteční.

Hromadné očkování psů proti vzteklině v roce 2020 je zrušeno

Hromadné očkování není možno s ohledem na skutečnost, že by došlo k propadnutí platnosti očkování (1 rok), u těch, kteří se ho zúčastnili v roce 2019, posunout na pozdější termín. Majitelé psů jsou tedy povinni očkování proti vzteklině zajistit sami. Ukládá jim to ust. § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.