Jak postupují opravy chodníků v našem obvodu?

28/4 2023

V roce 2017 byla zpracována jejich pasportizace neboli technické posouzení stavu všech chodníků v obvodu. Právě toto odborné posouzení stavu komunikací pro pěší na Jihu v celkové délce přes 300 km určuje postup oprav od nejpotřebnějších lokalit, se zohledněním finančních možnosti obvodu, které jsou v této oblasti bohužel nedostatečné. Zjištěný výchozí stav se v návaznosti na provedené opravy každoročně aktualizuje a nyní je k dispozici mapové zpracování celkem šesti lokalit, zobrazující stav komunikací k 31. 3. 2023.

Jak postupují opravy chodníků v našem obvodu?

Šedá, žlutá, červená. Podle stupně poškození a vykázaných poruch bylo jednotlivým úsekům chodníků přiřazeno bodové hodnocení, další body byly komunikacím uděleny v návaznosti na jejich celkový význam. Na základě získaných bodů byly komunikace zařazeny do tří základních skupin. Čím vyšší počet bodů komunikace vykazuje, tím vyšší je potřeba nápravy. Chodníky s bodovým hodnocením 1 – 9 jsou tedy v dobrém či uspokojivém stavu (v mapových podkladech jsou vyznačeny šedou barvou), počet bodů 10 již značí určité problémy (žlutá barva) a chodníky či jejich úseky, které získaly 11 až 15 bodů, by měly být s ohledem na velmi špatný či havarijní stav řešeny prioritě (červená barva). Od roku 2020 se podařilo opravit bezmála 26 tisíc metrů čtverečních chodníků, jenž byly v nejhorším stavu a v opravách se postupně v rámci finančních možností pokračuje.

Pro účely pasportizace bylo území městského obvodu rozčleněno na celkem šest lokalit, které jsou vymezeny takto:

Lokalita 1: Zábřeh – severozápadní část (území vymezení ul. Rudná, Závodní a hranicí městského obvodu)

Lokalita 2: Zábřeh – severovýchodní část, Hrabůvka (území vymezené ul. Rudná, Horní, Dr. Martínka, Místecká)

Lokalita 3: Hrabůvka, Dubina (území vymezené ul. Dr. Martínka, Horní, Místecká a hranicí městského obvodu)

Lokalita 4: Zábřeh, Bělský Les (území vymezené u. Čujkovova, Rudná, Horní, Plzeňská)

Lokalita 5: Zábřeh  - jihozápadní část (území vymezené ul. Plzeňská, Čujkovova a hranicí s Výškovicemi)

Lokalita 6: Výškovice

Statistika ploch

Odkaz na pasport z loňského roku k porovnání ZDE.