Kašna před poliklinikou již opět těší kolemjdoucí

26/11 2020

Návrh na renovaci kašny před poliklinikou byl jednoznačně nejúspěšnějším návrhem participativního rozpočtu v roce 2018. Získal tehdy 1061 hlasů. Stavební úpravy začaly letos v dubnu, z důvodu zpoždění dodávky obkladového kamene bylo dokončení renovace kašny  možné až na konci listopadu.

Kašna před poliklinikou již opět těší kolemjdoucí

V původním návrhu, který zpracoval tým architektů pod vedením architekta Davida Kotka, byla místo obkladu použita pouze betonová stěrka a socha umístěna bez podstavce. Bohužel v průběhu projektových příprav se ukázalo, že ani jedno z řešení není vhodné. „S ohledem na údržbu a odolnost proti vandalismu byl přidán obklad z permlované žuly. Po poradě s restaurátory jsme nakonec museli upustit i od návrhu umístit sochu bez podstavce, protože hrozilo poškození častým kontaktem pískovcové sochy s vodní hladinou,“ upřesňuje David Kotek

O samotnou sochu Zdraví/Sedící žena autora Mikuláše Rutkovského se v době renovace kašny postaral sochař a restaurátor Jan Šnéberger. Z jejího povrchu důkladně odstranil nečistoty (prach, mech), opravil trhliny i výrazný defekt na levém rameni sochy. Následně byla Sedící žena chemicky ošetřena. Díky zpevnění struktury materiálu a zamezení vnikání vlhkosti do kamene se degradace díla významně zpomalí.

V rámci rekonstrukce bylo také kompletně vyměněno zázemí kašny. „Původní technologická šachta byla vybourána. S montáží nové šachty byla provedena i rekonstrukce vodovodní, kanalizační a elektro přípojky,“ doplňuje místostarostka Hana Tichánková.  

 

Foto: Lukáš Ston