Konkurzní řízení na ředitele školy

20/2 2013

Rada Moravskoslezského kraje usnesením č.  8/467 ze dne 12. 2. 2013 vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací v souladu s novelizací zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Konkurzní řízení na ředitele školy