Křest nové knihy o části obvodu se uskuteční na bývalé obecní radnici

8/6 2022

Ve středu 8. 6. 2022 pokřtíme novou knihu o historii našeho obvodu. Tentokrát obecní kronikář Petr Lexa Přendík kriticky zpracoval pamětní knihu Zábřehu, která popisuje jeho dějiny od počátků do roku 1961. Křest se uskuteční v 18 hodin v sále Bratrské jednoty baptistů na ulici Závoří (pod zábřežským zámkem). Bude to mít i symboliku, neboť budova byla kdysi první obecnou školou v obci a později též obecní radnicí Zábřehu. Knihu bude možné zakoupit na místě za zvýhodněnou cenu 200 Kč. Více zde: https://fb.me/e/3gnEFcHBn

Křest nové knihy o části obvodu se uskuteční na bývalé obecní radnici