Město Ostrava zajistí svoz vánočních stromků, do zoo je nenoste

9/1 2024

Město Ostrava do 16. února 2024 zajistí svoz vánočních stromků od kontejnerových stání v blízkosti sídlištní a bytové zástavby, tedy tam, kde na těchto stanovištích stojí kontejnery o objemu 1 100 litrů. Svoz začal 2. ledna a v obvodě Ostrava-Jih probíhá vždy ve středu a ve čtvrtek.

Město Ostrava zajistí svoz vánočních stromků, do zoo je nenoste

Obyvatelé rodinných domů nakládají s vánočními stromky jako doposud – mohou je upravené na drobné kousky odložit do své nádoby na bioodpad, odložit do sběrných dvorů, případně po jejich vyschnutí použít jako dřevěné palivo.

 

Kam se stromkem ne

Kam určitě s odstrojeným vánočním stromkem nechoďte, je Zoo Ostrava. Jak připomněla mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková, pracovníci zoo nepřijímají stromečky z domácností. Nechtějí riskovat zranění zvířat zapomenutými ozdobami nebo háčky. Jídelníček zvířatům zpestřují pouze neprodané vánoční stromky.

 „Už před Vánocemi mohli chovatelé v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava zpestřit jídelníček některým zvířatům vánočními stromky z hobby marketu, které byly poškozené, a tedy neprodejné. Po Vánocích pak získala další stromky, které prodejcům a zahradnictvím zbyly. Jedná se o jedličky, na nichž si pochutnávají zejména jeleni, osli, domácí kozy, ovečky i krávy, ale také žirafy či antilopy,“ uvedla dále k aktuální povánoční výživě obyvatel zoo mluvčí.

 

Zákon o odpadech

Po vydání nového zákona o odpadech před dvěma lety neměl do té doby zavedený způsob odkládání vánočních stromků u kontejnerových stání z ostravských sídlišť oporu v zákoně. Lidé měli stromky odkládat ve sběrných dvorech. Stromky, které byly nedovoleně odloženy u kontejnerů, byly odstraňovány v rámci úklidu veřejných prostranství společně s nedovoleně odloženým objemným odpadem.

Vánoční stromky, kompletně odstrojené a zbavené všech plastových a kovových součástí, by měly být odloženy ke kontejnerům pouze přede dnem jejich svozu, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostoru jejich roznášením mimo místa určená k jejich mobilnímu svozu. Stromky jsou sváženy na městskou kompostárnu a použity pro výrobu kompostu a zeminového substrátu.

 

Harmonogram svozu vánočních stromků ze sídlištní a bytové zástavby v týdenním intervalu od 2. ledna do 16. února 2024:

 

Pondělí: Slezská Ostrava, Muglinov, Hrušov, Heřmanice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice

 Úterý: Poruba, Pustkovec, Martinov, Svinov, Třebovice

 Středa: Ostrava-Jih (Výškovice, Bělský les, Dubina), Hrabová

 Čtvrtek: Ostrava-Jih (Hrabůvka, Zábřeh)

 Pátek: Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Vítkovice

 

Prosincové zastupitelstvo města

 Ostravští zastupitelé na svém prosincovém zasedání projednali a vydali obecně závaznou vyhlášku č. 18/2023, která mění a doplňuje stávající vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města. Novela této normy mimo jiné zavádí i možnost mobilního svozu biologického odpadu, což v praxi znamená, že město může zavést i systém svozu vánočních stromků.

 „Jsem rád, že se nám při jednáních na Ministerstvu životního prostředí České republiky podařilo změnit názor na porušování zákona o odpadech při odkládání vánočních stromků způsobem, který byl praktikován dlouhá léta a probíhal pouze po omezenou dobu na začátku každého roku. Město v součinnosti se společností OZO dokáže zajistit další ekologické využití odložených stromků. Tento systém je tím nejjednodušším a nejlevnějším způsobem, jak svým občanům umožnit odložit vánoční stromek v souladu s legislativou i s ohledem na životní prostředí,“ řekl Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí a dodal: „Změnili jsme tedy naši odpadovou vyhlášku, která nám tak umožní svoz vánočních stromků uskutečnit v předem daném čase a stanoveným způsobem.“