Město získalo dotaci na projekt REPLACE – Zeleň místo betonu pro městský obvod Ostrava-Jih

19/8 2021

Státní fond životního prostředí České republiky poskytne v rámci programu Norských fondů Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu městskému obvodu Ostrava-Jih dotaci na projekt REPLACE – Zeleň místo betonu.

Město  získalo dotaci na projekt REPLACE – Zeleň místo betonu pro městský obvod Ostrava-Jih

Cílem projektu je zmírnit negativní dopady změny klimatu a vytvořit příjemnější prostředí pro život na sídlištích. Hlavní část projektu tvoří odstranění nefunkčních a nevyužívaných zpevněných ploch a fragmentů mobiliáře sídlišť (povrchy hřišť, pískoviště, povrchy komunikací atd.) na území obvodu Ostrava-Jih a jejich nahrazení sídelní zelení. To znamená převážně trávníky, na vybraných vhodných místech budou vysázeny záhony trvalek, keře a květnaté louky.

Druhou část projektu tvoří Ozelenění terminálu Dubina, jehož předmětem je založení druhově pestré květnaté louky, smíšené trvalkové výsadby a výsadby vzrostlých solitérních keřů.

Mám opravdovou radost, ročně jsme byli schopni dát na odstraňování zbytečných betonových ploch a prvků maximálně dva milióny korun. Díky Norským fondům tyto finance ušetříme a náš obvod zkrášlíme o deset let rychleji. Jde nejen o adaptaci na změnu klimatu, ale také ´uhlazení´ veřejných prostranství. Kromě obrovského množství nevyužívaných ploch napříč celým obvodem dojde třeba k odstranění betonových stěn na ulici J. Matušky nebo estetizaci vstupů k bytovým domům,“ okomentoval situaci starosta obvodu Martin Bednář.

Celkové náklady na projekt činí 26,1 milionu korun. "Výbornou zprávou také je, že se nám podařilo získat dotaci ve výši 90 procent výdajů, přibližně 22,5 milionu korun. Zbylou část pak uhradí statutární město Ostrava," informoval místostarosta Jan Dohnal, který má v gesci strategický rozvoj Jihu.