Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Městský obvod Jih podpoří volnočasové projekty

Poslední změna: Úterý 10.10.2017 10:01

Úřad městského obvodu Ostrava–Jih začal přijímat žádosti o dotace na projekty z oblasti vzdělávání, kultury, volného času dětí a mládeže, sportu, sociální péče a prevence kriminality. V rozpočtu obvodu je na ně vyčleněno 3,65 milionů korun.

O příspěvky na své projekty realizované v příštím roce se mohou ucházet právnické nebo fyzické osoby působící na území obvodu v oblastech souvisejících s tematickým zaměřením programu.

„Rozhodli jsme se už loni zvýšit dotace organizacím a spolkům na podporu aktivit, prospěšných pro zdejší obyvatele, zejména děti a mládež, ale i seniory. Chceme tak podpořit volnočasové aktivity a veřejný život v našem obvodě, což mimo jiné funguje také jako prevence kriminality,“ uvedl Adam Rykala, radní městského obvodu Ostrava–Jih.

Na jeden projekt lze získat až 200 tisíc Kč. Žádosti do výběrového řízení mohou zájemci podávat do 16. října. Projekty posoudí příslušné komise, návrhy poté projedná rada městského obvodu. O poskytnutí dotací rozhodne zastupitelstvo městského obvodu.

Účelem poskytnutí dotací je podpora subjektů působících v oblasti školství, kultury, využití volného času dětí a mládeže, prevence kriminality, sportu a sociální péče a podílení se na finančních nákladech jejich projektů. Záměrem je přispět k rozvoji široké škály aktivit v těchto oblastech a reprezentace obvodu nejen v ČR, ale i v zahraničí.

V posledních 2 letech šlo nejvíce peněz z programu účelových dotací na sportovní aktivity a projekty využití volného času dětí a mládeže.

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018, včetně formulářů, je zveřejněn na úřední desce a webu: www.ovajih.cz v sekci Občan – účelové dotace a granty.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »