Městský obvod Ostrava-Jih od nového roku snížil počet úředníků

5/1 2024

Hned s několika organizačními změnami v rámci fungování úřadu vstoupil do nového roku městský obvod Ostrava-Jih. Novým uspořádáním se snížil počet zaměstnanců úřadu a došlo i k přesunu některých kompetencí mezi místostarosty.

Městský obvod Ostrava-Jih od nového roku snížil počet úředníků

Jsme rádi, že přes narůstající počet úkonů, které náš úřad jménem státu vykonává (tzv. přenesená působnost obce), se od 1. ledna 2024 podařilo počet zaměstnanců snížit o tři. Nárůst úkonů jsme v uplynulém roce zaznamenali zejména u přestupků, které museli pracovníci odboru správních činností řešit. Také v rámci odboru sociální péče se zvýšil počet osob, u nichž vystupuje městský obvod jako opatrovník," komentoval úpravu organizačního řádu starosta Martin Bednář.

Pro veřejnost bude hlavní viditelnou změnou zrušení odboru kultury a vztahů s veřejností. Dále bylo zrušeno jedno místo v rámci odboru bytového hospodářství, naopak posílily týmy odborů správních činností a sociální péče. Celkově se počet zaměstnanců úřadu městského obvodu Ostrava-Jih snížil.

Část činností zrušeného odboru bude nově zajišťovat příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih. Úlohy, jako jsou prezentace obvodu v médiích, propagace a komunikace s veřejností, pak bude mít na starosti tiskový mluvčí městského obvodu,“ uvedla ke změně ředitelka Kulturního zařízení Ostrava-Jih Gabriela Gödelová.

Usnesením posledního loňského Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih došlo také ke změně konkrétních úkolů svěřených jednotlivým místostarostům. Za odbor sociální péče bude místo Radima Ivana nově zodpovědný Jiří Stráník. V jeho kompetenci nadále zůstává i odbor investiční. Kompetence ostatních místostarostů a starosty zůstávají beze změn.