MHD na území obvodu dozná změn

28/2 2013

V ostravské městské hromadné dopravě dojde od neděle 3. března k několika změnám a úpravám. Jejich cílem nebylo pouhé plošné rušení spojů či prodlužování intervalů.

MHD na území obvodu dozná změn

Pracovní skupina se snažila hledat a přistupovat na kompromisy, při kterých bude dosaženo potřebných úspor, ale zároveň cestující nepřijdou o své spojení, pouze budou muset např. využít jinou souběžnou linku nebo cestovat s přestupem. Celkem se změny v linkovém vedení dotknou třetiny denních tramvajových linek a přibližně pětiny autobusových linek obsluhujících území Ostravy.

Na linkách zajišťujících obsluhu městského obvodu Ostrava-Jih dojde k několika významnějším změnám v přepravní nabídce. První z nich je změna trasy linky 12, která bude nově ukončena na zastávce Výstaviště a v době dopravní špičky bude pokračovat až do přestupního uzlu Hranečník. Změnou trasy linky 12 bude především zajištěna náhrada spojení Vítkovic s přestupním uzlem Hranečník, zároveň už bude trasa linky splňovat požadavky na přímé spojení budoucích přestupních terminálů Hranečník a Dubina Interspar. V Přívoze ji pak nahradí linka 11, která bude prodloužena přes centrum města až na konečnou zastávku Hlučínská. Dále dojde z důvodu úspor ke zrušení linky 13, která má většinu trasy shodnou s linkou 2. Kapacita linky 13 bude nahrazena posílením linky 6, na níž budou nasazovány dvouvozové soupravy. Poslední změnou v tramvajové dopravě bude zkrácení provozních intervalů dopoledne a v pozdním odpoledni na linkách 3 a 12 z dvaceti na deset minut.

V autobusové dopravě dojde k úpravě trasy linky 48, která pojede po své stávající trase z průmyslové zóny Hrabová přes Hrabůvku, Zábřeh a dále bude ze zastávky Pískové doly pokračovat po trase stávající linky 36 přes Svinov mosty horní zastávku až do Poruby na konečnou zastávku Opavská, čímž bude zajištěno žádané celodenní přímé spojení průmyslové zóny Hrabová s přestupním terminálem Svinov mosty. Zbývající úsek linky 36 mezi Mírovým náměstím a Pískovými doly bude nahrazen novými spoji linky 57, která bude vedena částečně přes zastávku Romo a bude prodloužena až na konečnou S. Tůmy, přičemž počet spojů bude odpovídat dnešní lince 36. Dále dojde k nahrazení linky 24 linkou 50, která bude vedena z Nové Bělé přes Dvouletky a Vítkovice shodně se stávající linkou 24, z Mírového náměstí však pojede přes ÚAN/Nádraží střed na konečnou zastávku Českobratrská, čímž vznikne nové přímé spojení do centra města s možností přestupu na vlakovou a trolejbusovou dopravu a dojde k úspoře dopravních výkonů. Poslední změnou bude zrušení linky 60, která bude nahrazena posílením linky 31.