Místostarosta popřál stoleté jubilantce

15/3 2013

Krásných sto let tuto neděli oslaví paní Adéla Friesová, která žije v Domě s pečovatelskou službou na Odborářské ulici v Hrabůvce. K významnému životnímu jubileu ji dnes přišel poblahopřát místostarosta Pavel Planka. Paní Friesová od děj dostala kytici a dárkový koš.

Místostarosta popřál stoleté jubilantce

Jubilantka se narodila v březnu roku 1913 v Sedlištích. V roce 1936 se provdala za pana Aloise, který pracoval jako hutník v železárnách. V manželství společně vychovali děti Jiřího a Jarmilu. Krátce žili v Petřvaldu, poté se přestěhovali zpět do Sedliště a po válce pak bydleli v Ostravě-Vítkovicích.

Paní Friesová byla velmi činorodá, pomáhala dceři Jarmile s výchovou dvou, pracovala jako výčepní v Odborovém domě, poté uklízela na odborném učilišti a v malém obchůdku s textilem. Kromě toho se angažovala v hasičském vítkovickém sboru, pravidelně jezdila do lázní, chodila tančit. Od roku 1991 žije v DPS v Hrabůvce. Je velmi společenská s pozitivním vztahem k životu. Její každý den začíná štamprličkou slivovice.