Modernizace tramvajových tratí na Výškovické a Pavlovové je hotova, začíná oprava chodníku

22/6 2021

Dopravní podnik Ostrava dokončil modernizaci tramvajových tratí na ulicích Výškovická i Pavlovova. Obvod tak mohl zahájit opravu povrchu chodníku před domy na ul. Výškovická 89-111 naproti obchodního centra Kotva.

Modernizace tramvajových tratí na Výškovické a Pavlovové je hotova, začíná oprava chodníku
Podrobnosti k zatravnění tramvajové trati na Výškovické ulici, ztišení tramvajového provozu a snížení prašnosti, včetně spuštění provozu na ul. Pavlovova na zmodernizované tramvajové trati se zrekonstruovanými nástupišti, jsou k dispozici na https://1url.cz/IK2fk

Oprava chodníku si vyžádá omezení průchodu kolem domů 89-111 i přes přechody pro chodce na zastávku Kotva a k OC Kotva. Oprava celého chodníku je rozdělena do 4 etap, které by měly být zpracovány vždy po 12 dnech. Dnes začaly stavební práce u domu č. 111, tj. od kino Luna.