Modernizovaná lokalita u výškovické Kotvy významně získává na kvalitě, nabídne vyšší komfort

3/5 2021

V našem obvodu se chýlí ke konci náročná proměna páteřní komunikace, na jejíž postupné modernizaci spolupracovalo město Ostrava s Dopravní podnikem Ostrava (DPO) a navázalo tak na opravu Výškovických mostů. Výsledkem je lokalita s výrazně vyšším komfortem pro místní obyvatele, návštěvníky i uživatele dopravy, ať už pěší, cestující městskou hromadnou dopravou nebo cyklisty.

Modernizovaná lokalita u výškovické Kotvy významně získává na kvalitě, nabídne vyšší komfort

U obchodního centra Kotva ve Výškovické ulici je přestavěna křižovatka s novým světelným signalizačním zařízením, přibyl nový odbočovací pruh, který zlepší průjezdnost do ulic Čujkovova a Volgogradská, jsou zrekonstruovány chodníky, vznikl nový úsek cyklostezky, kompletně je zrekonstruována tramvajová trať, modernizována jsou nástupiště vybavená novým mobiliářem. Nové autobusové zastávky a bezbariérová tramvajová nástupiště v obou směrech jsou vybaveny přístřešky a zábradlím, osázena jsou lavičkami a kamerovým systémem. Propojily je nové celopryžové přechody. Město stavbu převzalo od realizátora po třinácti měsících od jejího zahájení ve středu 28. dubna. Nový úsek cyklostezky, který vede podél areálu Kotva směrem ke kinu Luna až po Proskovickou ulici, začnou cyklisté využívat po její kolaudaci zhruba od poloviny května. Dopravní podnik Ostrava, který modernizoval tramvajovou trať po vzoru evropských metropolí, bude ještě v následujících týdnech v závislosti na počasí dokončovat její ozelenění. Tím v první polovině června skončí rozsáhlé práce na přeměně lokality u výškovické Kotvy, které i s kompletní rekonstrukcí Výškovických mostů trvaly přes tři roky. V současné době se ještě dokončuje modernizace trati v Pavlovově ulici, která naváže na hotovou Výškovickou.

 

„Součástí projektu je také pilotní instalace zastávkového mobiliáře navrženého přímo pro potřeby Ostravy. Vznikl ve spolupráci s Dopravním podnikem a místní společností MAF. Návrh vychází z požadavku na funkční a zároveň designové řešení, samozřejmě s přihlédnutím k limitům vycházejících z místní situace a především norem. Celkově nyní prostor působí moderním dynamickým dojmem. V tuto chvíli práce města končí a v úpravách veřejného prostoru v této lokalitě bude pokračovat městský obvod,“ uvedla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

 

Rekonstrukci zastávek a křižovatky pro město provedla společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc za 71,2 milionu korun s DPH.  Modernizaci tramvajové trati ve dvou na sebe navazujících úsecích od křižovatky s ulicí Svornosti po křižovatku s ulicí Čujkovovou, a od křižovatky s ulicí Čujkovova po křižovatku s ulicí Pavlovovou pro Dopravní podnik Ostrava realizovaly společnosti IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a Colas za celkových 125 milionů korun.

 

„Cílem stavby bylo udělat hromadnou dopravu v lokalitě atraktivnější, aby ji lidé začali upřednostňovat před individuální přepravou osobními auty. Na přestavěných tratích se snížila hlučnost a vibrace a trať je nyní také mnohem kvalitnější součástí veřejného prostoru. Nová konstrukce má mnohonásobně delší životnost, čímž se prodlouží cyklus mezi opravami. Jedná se o první lokalitu, kde jsme tuto moderní technologii instalovali, následovat budou další,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Vladimír Cigánek. 

 

Původní klasické kolejnice upevněné pražci na štěrkovém podloží nahradila pevná jízdní dráha, kde jsou kolejnice usazeny na monolitickou betonovou desku. Takový podklad zajišťuje větší stabilitu vozu.  Moderní typ svršku bude ještě osázen vegetačními kryty z předpěstovaných travních koberců, termín bude záviset na počasí. Hotovo by mělo být v první polovině června.