Na území obvodu žije 110 343 obyvatel

28/2 2013

Přesně 110 343 obyvatel mělo k 1. lednu 2013 trvalé bydliště na území MO Ostrava-Jih. Z tohoto počtu tvoří 3616 cizinci.

Na území obvodu žije 110 343 obyvatel

Druhým nejlidnatějším ostravským obvodem je Poruba (68 031), následují Moravská Ostrava a Přívoz (40 040), Slezská Ostrava (21 593) a Mariánské Hory a Hulváky (12 595). Celkem měla metropole Moravskoslezského kraje k 1. lednu letošního roku 305 998 obyvatel, za poslední čtyři roky ubylo Ostravě přes deset tisíc trvale žijících lidí.