NA VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI V ZÁBŘEHU ZAČÍNAJÍ STAVEBNÍ PRÁCE

16/6 2021

Na pohřebišti na ulici U Studia v Zábřehu zahájí 16. června 2021 opravy zpevněných betonových a asfaltových ploch, pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků se vybuduje i veřejné osvětlení. Práce potrvají zhruba do letošního listopadu a radnice za ně zaplatí celkem 15 milionů korun, přičemž na opravy přispělo město Ostrava, a to dotací ve výši 5 milionů korun. V předchozích letech již byly postupně opraveny obě kaple, v roce 2017 pak provedena i celková oprava oplocení. Za tyto práce obvod zaplatil přes 6 milionů korun.

NA VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI V ZÁBŘEHU ZAČÍNAJÍ STAVEBNÍ PRÁCE
UPOZORŇUJEME, že v souvislosti s touto akcí může dočasně dojít k omezení přístupu k některým hrobům. V zájmu bezpečnosti prosíme, aby nájemci i všichni návštěvníci respektovali nařízení zhotovitele stavby.

 V současném letním období (květen – září) je pohřebiště přístupné denně od 7:00 do 20:00 hodin.
V provozu je také veřejné WC, umístěné v pravé kapli. Z důvodu ochrany majetku je návštěvníkům zpřístupněno pouze v době přítomnosti pracovníka Technických služeb Ostrava-Jih, a to z důvodu opakovaných případů černého odběru vody občany pro vlastní potřebu a zneužívání bezdomovci.
Od 22. 8. 1977 zde platí zákaz pohřbívání do země, a to na základě hydrogeologického průzkumu a stanoviska Krajského hygienické stanice v Ostravě. Místo proto není hřbitovem, ale pohřebištěm a je zde proto možno pouze ukládání zpopelněných lidských ostatků do hrobů nebo úložiště jednotlivých uren.