Na ZŠ Františka Formana zavítal projekt Příběhy našich sousedů

25/11 2021

Na ZŠ Františka Formana na Dubině dnes proběhla další část vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Žáky přišla navštívit také místostarostka obvodu Dagmar Hrabovská.

Na ZŠ Františka Formana zavítal projekt Příběhy našich sousedů

Dokumentaristický projekt Příběhy našich sousedů si klade za cíl probudit v nejmladší generaci zájem o historii a dokumentaristickou práci. Žákovské týmy přitom mají za úkol vyzpovídat pamětníka z regionu. „Jsem ráda, že se školy z Jihu do Příběhů našich sousedů zapojily. Projekt vnímám jako vhodný alternativní způsob výuky moderní historie,“ uvedla Dagmar Hrabovská.

Trojice deváťáků ze ZŠ F. Formana si vybrala k rozhovorům Vlastimilu Čechovou, historičku a bývalou pedagožku Ostravské univerzity. Žáci si připravili na dlouholetou obyvatelku našeho obvodu všetečné otázky, které se týkaly mimo jiné sametové revoluce, jejích pracovních zkušeností po roce 1990, etiky či třeba faktu, jak se vyrovnávala s emigrací dcery. Nutno podotknout, že všichni zúčastnění poslouchali vyprávění Vlastimily Čechové téměř bez dechu.

Práce žáků však nekončí pouze tím, že provedou sérii rozhovorů s pamětníkem. Následně musí zrealizovat nějaký výstup, a to v podobě psané, rozhlasové či video reportáže. „Další výhodu projektu spatřuji v týmové a mezigenerační spolupráci a v tom, že žáci musí umět získané informace roztřídit, rozpoznat, co je podstatné a co nikoliv a poté vše odprezentovat. Všechny tyto zkušenosti se jim pak určitě budou hodit v dalších letech,“ doplnila Hrabovská.

Městský obvod podpořil projekt, do kterého jsou dále na Jihu zapojeny ZŠ Krestova, ZŠ Kosmonautů 15 a ZŠ B. Dvorského, částkou 91 600 korun.