Návrhy na „nej“ učitele Ostravy už jen do 10. ledna

8/1 2024

Také letos Ostrava ocení u příležitosti Dne učitelů nejlepší učitele ve městě. Návrhy, kdo by toto ocenění měl letos získat, lze zasílat do středy 10. ledna 2024. Ročník 2024 přináší i několik novinek.

Návrhy na „nej“ učitele Ostravy už jen do 10. ledna

Ocenění učitelé z Jihu za rok 2023 s místostarostou Radimem Ivanem (šestý zleva)

Poprvé budou moci nominovat v kategorii „nejoblíbenější učitel“ svého „nej“ pedagoga sami žáci. Ostrava nezapomíná ani na nepedagogické pracovníky, bez jejichž práce by byl vzdělávací proces složitější a pro rok příští proto přibyla kategorie „odborník školního poradenského pracoviště.“ Práce těchto nepedagogických pracovníku je potřebná, město také ročně tyto pozice dofinancovává s obvody částkou 15 milionů korun.

Dlouholetá tradice

K původním kategoriím mimořádná pedagogická osobnost a ocenění za celoživotní pedagogickou činnost v novém ročníku byla doplněna i kategorie ředitel školy (toto ocenění bylo dosud realizováno samostatně). Oceněn může být ředitel, který je na pozici minimálně pět let, je schopným manažerem, stejně jako vzorem pro své kolegy, tvůrcem pozitivní atmosféry ve škole aj.

Odkaz pro stažení formuláře a pravidla pro ocenění pracovníků v oblasti školství naleznete zde: https://talentova.cz/den-ucitelu-2024/.

 

Podmínky ocenění

U osobností oceňovaných za celoživotní pedagogickou činnost je podmínkou minimálně 30 let praxe a celoživotní tvůrčí i inovativní přístup ve vzdělávání. U ocenění pedagogických osobností je podmínkou minimálně pět let praxe, mimořádná pedagogická, odborná a publikační činnost. Posuzována je též tvorba projektů, zapojení do mezinárodních programů, úspěchy školy dosažené pod vedením nominovaného pedagoga v soutěžích, olympiádách i další způsob nadstandardního přístupu ke vzdělávání.

V kategorii odborník školního poradenského pracoviště není hodnocena délka praxe, navržen může být výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, školní logoped aj. Posuzována bude celá škála kritérii, například podpora vzdělávání nadaných žáků nebo péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi aj. Nominovat své favority mohou zřizovatelé školy, ředitel školy nebo školského zařízení, pedagogický kolektiv, školská rada, člen rady nebo zastupitelstva města, svého „nejoblíbenějšího učitele“ pak mohou navrhnout žákovské kolektivy, žákovské parlamenty i zákonní zástupci dětí a veřejnost.

Ocenění je udělováno pedagogickým pracovníkům (krom kategorie odborník školního poradenského pracoviště), kteří vzdělávají děti v mateřských i základních školách a školských zařízeních, zřízených městem, městskými obvody a dalšími zřizovateli na území města Ostravy. Termíny podání návrhů jsou do 10. ledna 2024. Kdo byl oceněn v letošním roce lze nalézt v textu https://1url.cz/ouVNn.