Občané se mohou zapojit do přípravy IPRM

10/10 2012

S blížícím se novým programovým obdobím EU na roky 2014 až 2020 zpracovává statutární město Ostrava Integrovaný plán rozvoje města (IPRM). Jedná se o strategický dokument, který sdružuje projekty zaměřené na rozvoj určité lokality nebo určité oblasti života občanů našeho města.

Občané se mohou zapojit do přípravy IPRM

IPRM usnadní získávání prostředků z fondů EU a umožní jejich optimální využití na základě integrovaného přístupu a synergického efektu. „Do přípravy IPRM se mohou zapojit také obyvatelé městského obvodu Ostrava-Jih, a to tím, že nám zašlou projektové záměry, které podpoří rozvoj našeho obvodu a zlepší život v něm,“ uvedl místostarosta Radim Lauko.

Občané mohou posílat své podněty a záměry formou vyplněné tabulky na adresu: roman.jirsa@ovajih.cz. Potenciální předkladatelé se s touto problematikou mohou blíže seznámit při pohledu na http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/projekty-mesta-ostravy/strategicke-projekty/iprm, jedná se o odkaz stávajícího IPRM, který byl zpracován v rámci programového období 2007-2013.