Obvod poradil žadatelům jak na účelové dotace pro příští rok

9/9 2020

Vzhledem k tomu, že žádosti o účelové dotace na rok 2021 se budou podávat elektronicky, konal se v prostorách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih bezplatný seminář pro zájemce  z řad jednotlivých spolků a organizací. V jeho průběhu od pracovníků příslušných odborů zjistili, jak žádost o dotaci bezchybně podat.

Obvod poradil žadatelům jak na účelové dotace pro příští rok

Mezi účastníky bylo hodně těch, kteří se podíleli na úspěšném letním programu „Prázdniny na Jihu“. Místostarostka Dagmar Hrabovská jim proto před samotným zahájením semináře poděkovala za jejich práci. Pak už přišla na řadu odborná část.

Posluchači se dovědělii, v čem spočívá celý proces podání, od stažení příslušného softwaru, až po samotné odeslání. Každý z nich obdržel podrobný manuál, který mu jistě bude vítaným pomocníkem. Odborní referenti také upozorňovali na případné omyly a chyby formálního rázu, jichž by se žadatelé měli vyvarovat.

Žádosti o neúčelové dotace pro rok 2021 je nově možné podávat jen přes elektronický formulář v aplikaci EvAgend, v termínu od 15. 9. do 30. 9. 2020.  Důrazně doporučujeme, aby žadatelé nic nenechávali na poslední chvíli. Veškeré podrobnosti a náležitosti jsou dostupné na webu městského obvodu www.ovajih.cz v sekci Účelové dotace.