Obvod vydává Pamětní knihu Zábřehu nad Odrou

15/5 2019

Pamětní kniha Zábřehu nad Odrou: psáno zábřežským farářem Josefem Bilčíkem v letech 1870-1883. Tak zní název prvního dílu nové kritické edice Písemné památky městského obvodu Ostrava-Jih, který bude veřejnosti představen 13. června v 19 hodin v zábřežském kostele Navštívení Panny Marie (u zámku).

Obvod vydává Pamětní knihu Zábřehu nad Odrou

Jedná se o doslovný přepis staré kroniky z 2. poloviny 19. století doplněný o téměř 200 kritických poznámek, vysvětlivek a komentářů. Nechybí ani osmnáct obrazových příloh (fotografie, pohlednice, mapy) a rejstřík pro snadnější vyhledávání. Cílem této práce je zpřístupnit široké veřejnosti dějiny m. ob. Ostrava-Jih.

A jaké informace naleznete v I. dílu edice? Archivní dokument vytvořený prvním zábřežským farářem Josefem Bilčíkem popisuje přerod Zábřehu v průmyslovou periferii, líčí (mnohdy až úsměvně) mezilidské problémy, lidské přečiny, výstavbu v obci; dokument se ohlíží také do 18. století, detailně vykresluje podobu kostela a farského obydlí v zámku; popisuje vznik zábřežské farnosti a poskytuje řadu unikátních svědectví o již neexistujících reáliích starého Zábřehu.

Publikaci vydává městský obvod Ostrava-Jih. Autorem textu je kronikář obvodu Petr Lexa Přendík, sazbu a grafiku provedl Martin Zálesný.

Vstup na křest je volný a bez rezervace.