ONDŘEJ DVOŘÁK ZE ZŠ MUDR. EMÍLIE LUKÁŠOVÉ KRALOVAL ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ

9/4 2021

Den vzdělanosti sice připadá na 7. dubna, nicméně také ve čtvrtek 8. 4. 2021 proběhla na radnici Ostravy-Jih významná událost potvrzující, jak je podstatné vzdělání a neustálé učení se novým věcem.

Místostarostka pro školství Dagmar Hrabovská pozvala Ondřeje Dvořáka, žáka ZŠ MUDr. Emílie Lukášové v Hrabůvce, který zvítězil v krajském kole zeměpisné olympiády. To se konalo ve druhé polovině března. Nadaného žáka, jenž díky tomuto triumfu postoupil do celostátního finále, doprovázela ředitelka této základní školy Petra Kalousková.

ONDŘEJ DVOŘÁK ZE ZŠ MUDR. EMÍLIE LUKÁŠOVÉ KRALOVAL ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ

„Jsme rádi, že takového žáka v obvodu máme. Jeho úspěch je také dobrá vizitka školy a učitele zeměpisu Jiřího Andryse. Každopádně vždy oceňuji, když studenti zvládají díky své cílevědomosti a píli více věcí z různých oblastí. A to je právě také případ Ondry,“ uvedla místostarostka Dagmar Hrabovská, jež následně Ondřeji Dvořákovi předala balíček s dárkovými předměty a knihou o historii obvodu. 

Během setkání deváťák ze ZŠ MUDr. Emílie Lukášové popsal, jak soutěž probíhala, jaké úkoly musel zvládnout a zároveň prozradil, proč se rozhodl do zeměpisné olympiády přihlásit.

„Hodiny zeměpisu mě velmi baví a vždy se dozvím něco nového,“ sdělil všestranný mladík, který prokazuje nadstandardní znalosti ve více předmětech. Dostal se totiž rovněž do krajského kola dějepisné olympiády, kterou však musel oželet právě kvůli časové kolizi s krajským kolem zeměpisné olympiády.

Na závěr místostarostka popřála Ondřeji Dvořákovi, jehož v květnu čekají přijímací zkoušky na gymnázium, hodně úspěchů v dalším studiu. „Přeji ti, aby se ti na střední škole, na kterou se hlásíš, líbilo, a aby to nasazení, které máš nyní, jsi dále rozvíjel, a to i v soukromém životě,“ dodala Hrabovská.

Termín finálového klání zatím nebyl stanoven.