Změna úředních hodin PLATNÁ OD PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA 2020

21/10 2020

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 994 ze dne 8. října 2020 prosíme o respektování aktuálních opatření při návštěvě Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

Změna úředních hodin  PLATNÁ OD PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA 2020

1) úřední hodiny pro styk s veřejností jsou v tomto období stanoveny na pondělí 8 - 13 hodin a středu 12 - 17 hodin,
2) úřední hodiny podatelny zůstávají beze změny viz https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice
3) podatelna pro veřejnost se nachází na informacích,
4) klienti, kteří nepožadují potvrzení podání, mohou toto odložit ve schránce v prostorách vrátnice budovy A,
5) objednaní klienti s potvrzeným termínem schůzky se mohou dostavit bez omezení,
6) při pohybu v prostorách úřadu je třeba dbát zvýšených hygienických opatření (dodržovat 3R - nosit roušku nebo respirátor, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy).

Děkujeme a přejeme pevné zdraví 🍀