Oprava povrchu silnice na Místecké ulici si vyžádá dopravní omezení

1/4 2019

Z důvodu opravy povrchu komunikace – silnice I/56 (ul. Místecká) dojde k postupnému dopravnímu omezení na silnici I/56 ul. Místecká a přilehlých komunikacích. Uzavírku povolil Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako příslušný silniční správní úřad, a to na základě žádosti zhotovitele – společnosti PORR a.s. zastoupené společností NVB LINE s.r.o.

Oprava povrchu silnice na Místecké ulici si vyžádá dopravní omezení

Směr Frýdek – Místek:

2. 4. + 5. 4. 2019 nebude možné odbočit z ul. Místecké na ul. Dr. Martínka ve směru na Frýdek - Místek. Oficiální objízdná trasa je vedena k ul. Prodloužená (k Makru) zpět na ul. Místeckou a poté na ul. Dr. Martínka. Také z ul. Moravská (u benzinové pumpy Shell) nebude možné vjet na ul. Místeckou ve směru na Frýdek - Místek. Objízdná trasa je vedena na ul. Místeckou (ve směru na Ostravu), na ul. Rudnou a poté zpět na ul. Místeckou ve směru na Frýdek - Místek.

3.-4. 4. + 6.-7. 4. 2019 nebude možné vjet z ul. Dr. Martínka na ul. Místeckou ve směru na Frýdek – Místek. Oficiální objízdná trasa je vedena na ul. Místeckou (směr Ostrava), na ul. Rudnou a zpátky na ul. Místeckou ve směru na Frýdek – Místek.

 Směr Ostrava:

 19.- 20. 4. 2019 nebude možné sjet z ul. Dr. Martínka na ul. Místeckou ve směru na Ostravu. Objízdná trasa je vedena z ul. Dr. Martínka na ul. Místeckou ve směru na Frýdek – Místek, k ul. Prodloužená (u Makra), zpět na ul. Místeckou ve směru na Ostravu.

22. 4. 2019 bude možné najet z ul. Místecké na ul. Dr. Martínka (ve směru na Ostravu), ale z ul. Dr. Martínka na ul. Místeckou ve směru na Ostravu bude provoz omezen uzavírkou. Opět je objízdná trasa vedena po ul. Místecké (ve směru na Frýdek – Místek), k ul. Prodloužená (u Makra) a zpět na ul. Místeckou ve směru na Ostravu.