Opravy chodníků v obvodu stále pokračují

13/8 2021

Postup oprav vychází z technického posouzení stavu všech chodníků, kdy byla v roce 2017 dokončena jejich tzv. pasportizace.  Toto odborné posouzení stavu všech komunikací pro pěší na Jihu určilo postup oprav od nejpotřebnějších lokalit.

Opravy chodníků v obvodu stále pokračují

Podle stupně poškození a vykázaných poruch bylo jednotlivým úsekům chodníků přiřazeno bodové hodnocení, další body byly komunikacím uděleny v návaznosti na jejich celkový význam. Na základě získaných bodů byly komunikace zařazeny do tří základních skupin. Čím vyšší počet bodů komunikace vykazuje, tím vyšší je potřeba nápravy. Chodníky s bodovým hodnocením 1 – 9 jsou tedy v dobrém či uspokojivém stavu (v mapových podkladech jsou vyznačeny šedou barvou), počet bodů 10 již značí určité problémy (žlutá barva) a chodníky či jejich úseky, které získaly 11 až 15 bodů, by měly být s ohledem na velmi špatný či havarijní stav řešeny prioritě (červená barva).  Modrou barvou jsou vyznačeny ty úseky, kde v době zpracování pasportizace probíhaly stavební práce.

Pasport komunikací pro pěší je interaktivním dokumentem a umožňuje správcům data průběžně aktualizovat v návaznosti na reálný stav. Přílohy ukazují stav k lednu 2021.

Pro účely pasportizace bylo území městského obvodu rozčleněno na celkem šest lokalit, které jsou vymezeny takto:

Lokalita 1: Zábřeh – severozápadní část (území vymezení ul. Rudná, Závodní a hranicí městského obvodu)

Lokalita 2: Zábřeh – severovýchodní část, Hrabůvka (území vymezené ul. Rudná, Horní, Dr. Martínka, Místecká)

Lokalita 3: Hrabůvka, Dubina (území vymezené ul. Dr. Martínka, Horní, Místecká a hranicí městského obvodu)

Lokalita 4: Zábřeh, Bělský Les (území vymezené u. Čujkovova, Rudná, Horní, Plzeňská)

Lokalita 5: Zábřeh  - jihozápadní část (území vymezené ul. Plzeňská, Čujkovova a hranicí s Výškovicemi)

Lokalita 6: Výškovice

 

Výsledky pasportizace v jednotlivých lokalitách zobrazíte kliknutím na jednotlivé lokality výše (mapy se dají libovolně přiblížit).

Jak je patrné, nejvíce se zatím stav změnil v Hrabůvce, průběžně se však pokračuje ve všech lokalitách obvodu.