Ostrava-Jih bude v roce 2024 hospodařit s vyšším rozpočtem než letos

14/12 2023

Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih dnes na svém zasedání schválili rozpočet na rok 2024 ve výši 1,533 miliardy korun. Rozpočet je zhruba o 207 milionů korun vyšší než v roce 2023.

Ostrava-Jih bude v roce 2024 hospodařit s vyšším rozpočtem než letos

Rozpočet na rok 2024 byl navržen s ohledem na očekávaný vývoj české ekonomiky a růst cen. Základními atributy při jeho sestavování bylo posílení běžných výdajů určených na služby pro obyvatelstvo napříč odvětvími, garance zajištění chodu příspěvkových organizací na odpovídající úrovni a zabezpečení mandatorních výdajů.

 

Vzhledem k nově zavedeným vládním opatřením a aktualizované obecně závazné vyhlášce o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí dojde posílení příjmové stránky rozpočtu o 70 milionů korun, na druhou stranu získá obvod méně ze sdílených daní.

Při sestavování rozpočtu jsme museli zohlednit mimořádný růst spotřebitelských cen energií, zboží či služeb a vypořádat se i s dopady konsolidačního balíčku. I přes veškerá úskalí se nám podařilo navýšit kapitálový rozpočet výdajů a investice na rok 2024 byly posíleny o 28 procent oproti předchozímu roku. I nadále zůstává naší prioritou zvyšování životní úrovně obyvatel našeho obvodu,“ uvedla místostarostka Martina Jarošková, jež zodpovídá za úsek financí a rozpočtu.

Zároveň dodala, že rozdíl mezi očekávanými příjmy a výdaji, který činí zhruba 115 milionů korun, obvod pokryje díky kladnému zůstatku hospodaření z minulých let. Velkou měrou se na financování městského obvodu podepíší i splátky jistin z dlouhodobého bankovního úvěru určeného na modernizaci bytového fondu a úvěru pro předfinancování nákladů dotačních projektů, které dosáhnou v příštím roce částky téměř 25 milionů korun. Stále se hledají také možné úspory, od roku 2024 mimo jiné opět dojde k snížení počtu úředníků.  

 

V příštím roce radnice zrealizuje investiční akce za 390 milionů korun. Dokončeny například budou rekonstrukce parkovacího domu na ulici Bedřicha Václavka a rekonstrukce prostoru před poliklinikou v Hrabůvce, kde bude upravena pěší trasa k hlavnímu vstupu polikliniky. Dojde k posunutí cyklostezky k obytným domům, rozšíření zelených ploch, výsadbě stromů a přibude veřejné osvětlení. Obě investiční akce začaly už letos. 

Dále budou zahájeny rekonstrukce Sportovního centra Dubina na ulici Horní, celková revitalizace MŠ A. Gavlase na Dubině, rekonstrukce atria, které je součástí objektu V Zálomu 1, komplexní zateplení bytového domu na ulici Abramovova v Zábřehu a v G-centru poblíž náměstí SNP v Zábřehu budou vybudovány zubní ordinace. Více financí bude směřovat také na opravy komunikací a opravy ve školských zařízeních.