Ostrava rozdělila finance pro služby podporující občany v tíživých sociálních situacích

20/2 2023

Město dlouhodobě podporuje sociální služby, aktivity pro obyvatele v nejrůznějších obtížných životních situacích i programy v oblastech sociální péče a protidrogové prevence. V letošním roce rozdělí více než 129 miliónů korun mezi 174 pečlivě vybraných projektů. Ostrava finančně přispěje na celoroční provoz 153 registrovaných sociálních služeb i aktivity, které je doplňují.

Ostrava rozdělila finance pro služby podporující občany v tíživých sociálních situacích

 Poskytují je především prověřené neziskové organizace. Město na základě odborných průzkumů i požadavků a potřeb občanů na svém území vytváří propojenou síť kvalitních služeb a aktivit. Situaci v Ostravě i výhled na následující období ukazuje již 6. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit na období let 2023–2026, který vznikl společnou prací města, poskytovatelů a klientů služeb. 

 

S pomocí dotačních programů jsou pokrývány finanční potřeby pro zajištění fungování širokého spektra poskytovaných sociálních služeb, jejichž prostřednictvím je v Ostravě kvalitně zabezpečena péče a pomoc potřebným.  Od těch pobytových, kterými jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy a chráněné bydlení, přes služby ambulantní – odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny sdětmi, sociální rehabilitace, až po služby terénní poskytované vpřirozeném prostředí terénní programy, osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služba a další,“ vysvětlil náměstek primátora Zbyněk Pražák. 

 

Podpořeno bylo i rozšíření nabídky sociálních služeb v Ostravě – například domovy pro seniory Charity Ostrava a Na Výminku, krizová pomoc Krizového centra Ostrava, tlumočnická služba České unie neslyšících, sociální rehabilitace Tichého světa, raná péče Slezské diakonie, podpora samostatného bydlení společnosti Jinak, sociální rehabilitace RUBIKON Centra, služby následné péče ARKA CZ. V souvisejících aktivitách město přispívá k rozvoji dobrovolnictví organizace ADRA, podpoře vzdělávání společností S.T.O.P., šatníku Charity Ostrava a rozšíření potravinové pomoci občanům v nouzi cestou pomoci Potravinové banky v Ostravě.

 

Aktuální informace o sociálních službách podpořených z rozpočtu města najdete na webu socialnisluzby.ostrava.cz. Město prostřednictvím dotačních programů pomáhá širokému spektru potřebných sociálních služeb pro seniory, rodiny s dětmi, obyvatele s různými zdravotními handicapy a duševními onemocněními, občany v bytové nouzi a rodiče s dětmi žijící v nepodnětném nebo nejistém prostředí, v nejrůznějších tíživých životních a sociálních situacích, jako je ohrožení dluhovou pastí, závislostmi, ztrátou zaměstnání a hmotnou nouzí.