Ostrava si připomněla odkaz státního svátku 28. října

29/10 2012

Shromáždění ke Státnímu svátku Dni vzniku samostatného Československa uspořádalo statutární město Ostrava v neděli 28. října v pravé poledne u památníku bitvy u Zborova v Husově sadu. Vedení města pozvalo představitele státu, kraje, městských obvodů, politických stran, diplomatických zastoupení v ČR, Armády ČR, zástupce spolků válečných veteránů aj.

Ostrava si připomněla odkaz státního svátku 28. října

Po státní hymně České republiky se slova ujal místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek. S úctou připomněl boj českých a slovenských vlastenců, kteří v roce 1918 založili na troskách habsburské monarchie samostatnou republiku. Později museli spolu s dalšími generacemi mnohokrát bojovat za svobodu i existenci národa a státu. Hovořil o jejich odkazu i současnosti českého státu. Primátor Petr Kajnar vzpomněl na oběti, které stateční muži a ženy položili na oltář vlasti v nelehkých časech války i obou totalit. Vyslovil otázku, zda by toho mnozí při pohledu na nedávnou minulost a současnost nelitovali. Poděkoval válečným veteránům a pamětníkům, že ty nejlepší tradice našeho národa připomínají nastupujícím generacím.

Věnce a kytice pak k památníku bitvy u Zborova položil Lubomír Zaorálek, náměstek krajského hejtmana Miroslav Novák, primátor Petr Kajnar s tajemníkem magistrátu Břetislavem Gibasem, delegace konzulátu Polska a honorárního konzulátu Ruska, ostravských městských obvodů, politických stran, KVV Armády ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu, Čs. obce legionářské, Konfederace politických vězňů, Klubu českého pohraničí, Vojenského sdružení rehabilitovaných, Slezského zemského muzea, Svazu válečných veteránů a politických vězňů Polska, Česko-ruské společnosti aj. Za městský obvod Ostrava-Jih položili věnec místostarosta Pavel Planka se zastupitelem Karlem Slezákem.

V další části programu byl ČSOL Jednotě Ostrava udělen prapor Čs. obce legionářské. Dále byla předána vyznamenání, medaile a pamětní plakety např. armádnímu generálovi Mikuláši Končickému, pplk. Petru Petruželovi, Věroslavu Duškovi, Františku Marešovi, Jaromíře Michálkové, Vladimíru Krejčímu, Aleši Zedníkovi, Zdeňku Sirůčkovi, Tamaře Galynině aj.