Ostrava vstupuje do nejistých dob s jasnou vizí svého prostorového rozvoje

23/4 2021

Ve středu 21. 4. 2021 se zástupci Ostravy-Jihu seznámili v prostorách Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) s Vizí prostorového rozvoje Ostravy. Jejím cílem a posláním je mimo jiné odpověď na otázky, do jakých lokalit a na jaké projekty mají přednostně cílit investice. Velká pozornost je věnována také našemu obvodu.

Ostrava vstupuje do nejistých dob s jasnou vizí svého prostorového rozvoje

Všech 12 zobrazovaných pláten potvrzuje jeden hlavní princip - nutnost směřování investic dovnitř současného zastavěného území, místo rozpínání města do krajiny. Ostravě to umožní růst a současně uchovat si dostupnou přírodu.