Ostrava zakázala podomní a pochůzkový prodej energetických služeb

13/12 2023

Radní města Ostravy na svém posledním listopadovém zasedání schválili nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích. Nové nařízení zakazuje jak podomní, tak pochůzkový prodej zboží nebo poskytování služeb, prováděných mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích, a to na celém území města Ostravy.

Ostrava zakázala podomní a pochůzkový prodej energetických služeb

Současný tržní řád, který v Ostravě zakazuje podomní prodej, se vztahuje pouze na činnosti regulované živnostenským zákonem. Na zprostředkovatelskou činnost v energetice zákaz podomního prodeje nedopadá, protože oprávnění k činnosti vydává Energetický regulační úřad a řídí se energetickým zákonem.

 

Nová regulace má jednak zamezit obtěžování nabídkami „výhodných“ smluv na dodávky elektrické energie nebo plynu, jednak zabránit nekalým praktikám tzv. „energošmejdů“, kteří často nabízejí uzavírání nevýhodných smluv především rizikovým skupinám obyvatel,“ řekl primátor Ostravy Jan Dohnal.

 

Prodejci, kteří toto nařízení nebudou respektovat, se dopustí přestupku podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za který jim může být uložena pokuta až 100 000 korun.

 

Pokud se občané s podomním a pochůzkovým prodejem energetických služeb setkají, mohou se obrátit na strážníky městské policie nebo na úřad příslušného městského obvodu.