Ostrava zvítězila v soutěži ve sběru elektrozařízení i díky graffiti kontejneru v Hrabůvce

3/12 2019

Od dubna do září probíhala v České republice soutěž ve sběru vysloužilého drobného elektrozařízení, pocházejícího z domácností, které se odkládá do červených kontejnerů. Ostrava získala v celkovém hodnocení soutěže Aktivní obec první místo.

Ostrava zvítězila v soutěži ve sběru elektrozařízení i díky graffiti kontejneru v Hrabůvce

Toto ocenění je výsledkem ekologického myšlení Ostravanů, o čemž svědčí postupný nárůst odevzdaného vysloužilého elektra do červených kontejnerů. K tomu přispělo vedle informačních kampaní, pořádaných městem ve spolupráci se svozovou společností OZO Ostrava i umístění nového graffiti kontejneru v Hrabůvce,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Soutěž Aktivní obec pořádá společnost Asekol a.s. Dosažené výsledky jsou hodnoceny podle různých kritérií, z nichž nejpodstatnější jsou: množství svezeného elektroodpadu v rámci jednoho svozu, podíl z celkového množství svezeného elektroodpadu na jednoho občana, způsob informování občanů o zpětném odběru elektroodpadu a zapojení základních škol do vzdělávacích akcí „Recyklohraní“, pořádaných společností Asekol a.s.

Za každé kilo vysloužilého elektroodpadu, odložené do stacionárního kontejneru, získala současně Národní rada osob se zdravotním postižením ČR jednu korunu. Každá vítězná obec obdržela certifikát o podpoře pro Národní radu osob se zdravotním postižením České republiky. Ostrava k prvnímu místa získala i odměnu ve výši 50 tisíc korun, kterou využije k dalšímu rozvoji zpětného odběru.

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

 

Na území našeho obvodu je umístěno celkem šestadvacet červených kontejnerů o objemu 2,15 m³, do nichž je možno ukládat elektroodpad. Aniž by jej lidí museli vozit na sběrný dvůr.

Kontejnery se většinou nacházejí na frekventovaných lokalitách společně s kontejnery na komunální a separovaný odpad. Kde se v okolí nachází kontejner na elektroodpad lze zjistit na www.cervenekontejnery.cz.

Do kontejnerů na elektroodpad patří: Baterie a drobná elektrozařízení jako např. rádia, kalkulačky, telefony, elektronické hračky a podobně. Vyhazovat se do nich naopak nesmí: Velké domácí spotřebiče jako jsou ledničky, pračky, myčky, počítačové monitory, televizory, úsporné žárovky, zářivky.

Veškerý elektroodpad, který do červených kontejnerů nepatří, lze zdarma odevzdat ve sběrných dvorech.

 

Kde je v Ostravě-Jihu najdete?

1-    Zimmlerova 23

2-    Rezkova 2

3-    Horymírova 10

4-    Karpatská 23

5-    Jugoslávská 20

6-    nám. Generála Svobody 27

7-    Pavlovova 25

8-    Plzeňská 3

9-    Jubilejní 74

10- Plavecká 1

11- Dr. Martínka 3

12- Dr. Martínka 4

13- Kašparova 2

14- Mjr. Nováka 12

15- Bohumíra Četyny 6

16- Jana Maluchy 7

17- Aloise Gavlase 18

18- Václava Jiříkovského 42

19- Lumírova 11

20- Výškovická 149

21- Šeříkova 21

22- Jižní 14

23- Volgogradská 133

24- Výškovická 96

25- nám. SNP 4

26- Výškovická 51