Ostravský vzduch byl loni nejčistší za celou dobu měření

28/1 2021

Historicky nejnižší výskyt částic polétavého prachu od roku 2010, který odborníci loni naměřili, potvrzuje nastoupený trend zvyšování kvality ovzduší. K meziročnímu zlepšení ukazatelů došlo na všech měřících stanicích moravskoslezské metropole. Roční imisní limit pro prachové částice PM10 nebyl překročen na žádné z nich.

Ostravský vzduch byl loni nejčistší za celou dobu měření

Na rozdíl od předchozích let nedošlo roku 2020 v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek k žádné zaznamenané smogové situaci.

"Vděčíme za to nejen příznivému počasí a v loňském roce paradoxně dopadům pandemie covid-19, která znamenala mírný pokles hospodářských aktivit i menší objem dopravy. Projevil se ale samozřejmě také celkový pokles emisí, ke kterému kontinuálně dochází díky prováděným opatřením na všech hlavních typech zdrojů znečišťování,“ zhodnotila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Denní koncentrace pro polétavý prach byly v Ostravě loni překročeny pouze na měřící stanici Ostrava-Radvanice, sídlící v průmyslové ulici Nad obcí. I zde je nicméně patrné zlepšení. Zatímco předloni zde zjistili nadlimitní přesah krátkodobých koncentrací v délce 63 dní, v uplynulém roce už to bylo 41 dní.

Město Ostrava se na zlepšení ovzduší podílí řadou svých vlastních aktivit, projektů a opatření. Nadstandardně jsme nejen finančně podporovali výměnu starých domácích kotlů, čistíme cesty od prachu v rozsahu, který nepraktikuje žádné jiné české město, ekologizujeme prostředky veřejné dopravy tak, že již během několika týdnů budou odstaveny všechny dieselové autobusy a nahrazeny nízkoemisními nebo zcela bezemisními vozy. Na budovách města snižujeme energetickou náročnost, pracujeme na obnově nebo založení nových parků, výsadbě izolační zeleně, zatravňování tramvajových pásů. Máme také svůj ostravský Akční plán pro zlepšování ovzduší, tedy dokument, do kterého jsme shrnuli všechny projekty včetně časového harmonogramu. Mám radost, že se nám daří je realizovat a že plánujeme další,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Kvalitu ovzduší v Ostravě ovlivňuje více faktorů. Kromě geografické polohy a povětrnostních podmínek hraje velkou roli hromadění zplodin z průmyslových zdrojů, lokálních topenišť,  dopravy a značnou měrou, hlavně v zimních měsících, se projevuje přeshraniční přenos emisí z Polska.