Péče o zeleň je v plném proudu

20/5 2021

Dostatek slunečních paprsků a vláhy zároveň přispěly k růstu zeleně a trávy. Za údržbu travnatých ploch letos odpovídají Technické služby Ostrava-Jih a další tři firmy. Každý ze subjektů má svěřenou vymezenou část Ostravy-Jihu, ve kterých sečení v pravidelných intervalech provádí. Dle uzavřených smluv musí rovněž kontrolovat, zda výška trávy nepřesáhla maximální povolenou výšku travního porostu a pokud ano, pustit se neprodleně do díla.

Péče o zeleň je v plném proudu

 

S příchodem jara se nejprve začalo s čištěním travnatých ploch, včetně prohrabávání a uklízení spadlých větví. Od 6. do 30. dubna se uskutečnilo také rajonové čištění, zaměřené na vyčištění chodníků, vozovek a parkovišť. Za jeho provedení zaplatila radnice zhruba 2,4 milionu korun.

 

Co se týká kosení, je nutno vzít do úvahy, že přes veškerou snahu a připravenost, není možno vždy kosit při ideálních podmínkách. Po vydatných, déletrvajících srážkách mohou být travnaté plochy značně podmáčené. Kosení ploch je v obdobných případech složité a rychle může docházet k přerostení trávy. Není proto možno dlouho čekat. Při kosení podmáčených ploch může docházet k vytláčení změklé zeminy koly sekaček na povrch travnatých ploch a tím jejich znečištění. Nejedná se o poškození trávníků, déšť vytlačené bláto opět spláchne.  

Krom trávníků budou na šesti místech v obvodu o celkové rozloze 770 m2 těšit  založené pěkně kvetoucí letničkové záhony.

S dotazy nebo podněty, které se vztahují k jarnímu úklidu, se obracejte na sekretariát odboru dopravy a komunálních a služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih na tel.: 599 430 270 nebo na dispečink Technických služeb Ostrava-Jih, tel.: 601 568 205, e-mail: dispecink@tsoj.cz).

 

Rozdělení lokalit

 

Lokalita č. 1  v Zábřehu - Společnost pro údržbu zeleně  - Pískové Doly a okolí ulic Jugoslávská, Tylova a U Studia.

Lokalita č. 2 - Firma Ing. Roman Mamica - území od ul. Místecké,  Závodní po ul. Ruská, ul. Provaznická, Jubilejní, Edisonova, ulice Moravská – Chalupníkova  a okolí  ul. Starobělská a okolí  Ostravar Arény

Lokalita č. 3  - Ostravské městské lesy a zeleň  – území Hrabůvka, sídliště Bělský Les a okolí ulic Mitušova, Sámova po ul. Plzeňská; Místecká - Dr. Martínka pravá strana po ul. Horní a  ul. Provaznická.

Lokalita č. 4 - Společnost pro údržbu zeleně - v Hrabůvce a Dubině  od ulice Místecká, Dr. Martínka, ulice Horní levá strana směrem na terminál Dubina

Lokalita č. 5 -  Ostravské městské lesy a zeleň -  Výškovice u Ostravy;  Zábřeh – oblast ul. Výškovická, Volgogradská, Svornosti, Čujkovova, Pavlovova, Kpt. Vajdy, Plzeňská,