Péči o děti zaměstnanců z první linie boje s koronavirovou pandemií nabízí od středy 14. října vybrané základní školy

13/10 2020

Cílem je umožnit těmto lidem vykonávat práci, která souvisí s prevencí šíření nového koronaviru a léčbou osob, které onemocněly na covid – 19.

Péči o děti zaměstnanců z první linie boje s koronavirovou pandemií nabízí od středy 14. října vybrané základní školy

Jedná se o zaměstnance:
− bezpečnostních sborů;
− obecní policie;
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
− příslušníci ozbrojených sil;
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
− zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

Od pondělí 19. 10. 2020 se v našem kraji rozšiřuje nabídka možnosti využití určených škol o zaměstnance České správy sociálního zabezpečení resp. OSSZ a Úřadu práce.

Na základě požadavků ze strany rodičů/zaměstnanců IZS, kteří mají v současné době své mateřské školy v karanténě, se od 19. 10. otevře i  MŠ Ostrčilova (spadající pod  ZŠ a MŠ Ostrčilova) pro děti rodičů/zaměstnanců IZS.

Město Ostrava má připravenu volnou kapacitu pro stovky školáků od šesti do deseti let. U nás na Jihu v základní škole v Březinově ulici, v centru města v základní škole v Ostrčilově ulici a v Porubě na Ukrajinské. Dětem se tam budou věnovat pedagogičtí pracovníci, družinářky a další zaměstnanci, a to podle možností jednotlivých zařízení. Program bude uzpůsoben dětem i jejich věkové skladbě. Provozní doba se předpokládá od 7 do 18 hodin.

 

Vláda rozhodla o uzavření  1. stupně základních škol v období od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020. Mateřské školy zůstávají v provozu.

 

 

Adresa organizace

IČO

Kontaktní osoba (příjmení, jméno, funkce)

Tel. č.

E-mail

Ostrčilova 2557/10, Moravská Ostrava, 702 00

61989037

Lednická Lenka, ředitelka školy

734311502, 725055858

lednicka@zs-ostrcil.cz 

Březinova 1383/52, Ostrava - Zábřeh, 700 30

70978336

Veřmiřovský Jan, ředitel školy

605405955, 596784375

reditel@zs-brezinova.cz

Ukrajinská 1533/13, Ostrava - Poruba, 708 00

64627896

Neshoda Petr, ředitel školy

602534463, 596965640

zs@zsukrajinska.cz

Ukrajinská 1530/4, Ostrava - Poruba, 708 00

70984662

Mikesková Adéla, ředitelka  mateřské školy

775560535, 596630893

ms.ukrajinska@seznam.cz

 

Informace s kontakty jsou uvedeny také zde https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/upozorneni-na-zmenu-v-chodu-magistratu-mesta-ostravy nebo na webech zapojených základních škol.