Pět let společně

26/5 2022

V rámci projektu česko-polské spolupráce „Pět let společně“, kterou náš městský obvod rozvíjí s partnerským městem Wodzislaw Slaski, se ve dnech 23.5.-24.5. uskutečnilo v Brenne (PL) setkání vedení a vedoucích zaměstnanců úřadů obou měst. Hlavní tématem setkání byla výměna zkušeností z doby covidové epidemie.

Pět let společně

„Byli jsme překvapeni, jak se velmi podobal přístup obou partnerů projektu v rámci opatření a pomoci v covidové době. To, co bylo asi nejvíce pozitivní, bylo velmi aktivní a intenzivní zapojení zaměstnanců obou úřadů a zejména samotných občanů. Jen díky tomuto společnému úsilí se podařilo celou situaci zvládnout jak u nás tak na polské straně, a to navzdory mnohdy nesmyslným opatřením nařízených shora.“ řekl místostarosta Jan Dohnal, který prezentoval problematiku za městský obvod. V rámci prezentací a následné velmi bohaté diskuse se účastníci setkání dotkli také aktuální situace v Ukrajině a pomoci uprchlíkům. „Zejména polská strana se stále potýká s naprosto bezprecedentním rozsahem pomoci, a to jak co do počtu lidí, kteří ji potřebují, ale rovněž těch, kteří ji poskytují. Je potřeba si uvědomit, že počet ukrajinských uprchlíků je v Polsku řádově několikanásobně vyšší. Od polských kolegů jsme se dozvěděli velmi cenné zkušenosti, jakým způsobem je u nich pomoc organizována, a to jak na úrovni úřadu, tak dobrovolníků. Musím na tomto místě rovněž pochválit naše zaměstnance, jejich nasazení bylo a stále je enormní, řada z nich pomáhá opravdu nad rámec povinností, ve svém volném čase a ze svých prostředků.“ dodal své pozitivní zkušenosti Jan Dohnal.