Plzeňská ulice bude bezpečnější

3/8 2012

Na Plzeňské ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Čujkovovou a Horní skončila rozsáhlá investiční akce zaměřená na zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Investorem akce bylo statutární město Ostrava.

Plzeňská ulice bude bezpečnější

Rozsah prací v místě s vysokou frekvencí dopravy byl značný. Došlo k vybudování dělícího ostrůvku mezi oběma přechody pro chodce, který je doplněn středovým zábradlím. Plzeňská ulice byla rozšířena tak, aby zřízením ostrůvku byly zachovány dva jízdní pruhy v obou směrech. Proběhla rekonstrukce autobusových zálivů, jejichž povrch je zhotoven ze superplastifikovaného betonu s kasselskou obrubou umožňující bezbariérový přístup do dopravního prostředku. V celém rozsahu stavby byl položen nový živičný koberec. Nově byla zřízena světelná signalizace na přechodech s tlačítky pro výzvu včetně akustické signalizace na aktivaci. Světelná signalizace je v koordinaci s oběma sousedními signalizacemi v křižovatkách s ulicemi Čujkovovou resp. Horní. V rozsahu stavby byly zrekonstruovány povrchy chodníků, jejich povrch tvoří zámková dlažba s prvky zabezpečujícími bezbariérové užívání. Zvýrazňujícími bezpečnostními prvky jsou nátěr žlutou barvou na šikmých hranách autobusových zastávek a čelech ostrůvku a tzv. všesměrová oka vložená v přední části obrub dělícího ostrůvku.

V souvislosti s výše uvedenými pracemi bylo nutné provést přeložku stožárů a kabelů veřejného osvětlení včetně nasvětlení přechodů v době vypnuté signalizace a přeložku kabelů mobilního operátora O2.

Není bez zajímavosti, že po dnes zakončených úspěšných přejímkách jednotlivých objektů byla stavba uvedena do provozu s více než dvouměsíčním předstihem. Do doby vydání kolaudačního souhlasu bude fungovat v ověřovacím režimu.