Polští senioři poznávali dva dny Jih

8/10 2021

Šestnáct polských seniorů z města Vladislav strávilo na začátku října v rámci dalšího pokračování projektu Senioři bez hranic II dva dny v našem městském obvodu. Za doprovodu šestnácti českých souputníků z Jihu absolvovali zajímavý program, který pro ně připravila radnice.

Polští senioři poznávali dva dny Jih

A právě na radnici obvodu vedly jejich kroky nejdříve. Seznámili se tam s historií Jihu, prohlédli si obřadní síň a poznávali krásy Jubilejní kolonie. Večer pak všechny čekalo setkání se členy Senior klubu Akord v Zábřehu, během něhož porota v čele se starostou Martinem Bednářem hodnotila koláče a záviny, které napekli jak čeští, tak polští senioři.

„V soutěži O nejlepší koláč se nám sešlo deset soutěžních výrobků. Všechny, ať už makové, tvarohové, s marmeládou nebo s jablky, byly výborné. Nakonec se porota jednoznačně shodla na tom, že všem nejvíce chutnal polský koláč s vysokou nadýchanou tvarohovou nádivkou,“ uvedla členka poroty, místostarostka Dagmar Hrabovská.  

Ani druhý den senioři nezaháleli. V integrovaném výjezdovém centru byli svědky ukázek práce městské policie s koňmi a psy, kterou většina polských účastníků dosud neviděla naživo. Odpolední program se nesl v duchu ztišení v kostele svatého Ducha v Zábřehu, kde je farář Vítězslav Řehulka seznámil s historií kostela a farnosti. Při jejich odchodu se rozezněly zvony kostela, což u většiny přítomných vyvolalo slzy dojetí.

Projekt bude pokračovat i v příštím roce. Senioři budou tentokrát poznávat univerzitu třetího věku a další možnosti vyžití starších obyvatel na Jihu.

Projekt Senioři bez hranic II je financovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia (program Interreg V-A Česká republika – Polsko).