Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Povinná předškolní docházka

Poslední změna: Středa 09.08.2017 13:32

V letošním roce se pro předškoláky zavádí povinná docházka do mateřských škol. Děti, které do začátku září dosáhnou pěti let věku, musí povinně navštěvovat mateřskou školu. Zápisy do mateřských škol již proběhly v měsíci květnu 2017.

Upozorňujeme rodiče nebo jiné zákonné zástupce, kteří měli povinnost přihlásit dítě do mateřské školy, a jejichž děti nebyly dosud k povinnému předškolnímu vzdělávání přihlášeny, aby tak učinili v nejbližším možném termínu. V případě nepřihlášení dítěte do předškolního zařízení je toto považováno za přestupek ve smyslu § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »