Povinné čipování psů

26/6 2013

Od začátku letošního roku platí v Ostravě povinné čipování psů. Čipem musejí být označeni všichni nově narození psi nejpozději do svých tří měsíců. Starší pejsci, které už mají Ostravané doma, se budou muset nechat načipovat nejpozději do konce tohoto roku.

Povinné čipování psů

Z vyhlášky vyplývají pro chovatele psů dvě povinnosti. Nechat psa označit čipem a přihlásit ho do evidence v daném městském obvodu. Čipování se mohou vyhnout pouze lidé, jejichž pes byl označen bezproblémově čitelným tetováním do konce roku 2012.

Na Odboru výstavby a životního prostředí (1. patro budovy B) chovatel předloží potvrzení od veterináře, který aplikaci čipu provedl, zde pak potvrdí bezdlužnost a uzavře darovací smlouvu. Poté mu v pokladně (budova D) bude proplaceno 200 korun. Pro získání příspěvku musí být pes označen čipem v roce 2013 a nejpozději 30 dnů ode dne označení psa čipem musí být majitel přihlášen do evidence chovatelů psů označených čipem. Kontrolu psů budou provádět strážníci Městské policie Ostrava od začátku příštího roku.

„Vzhledem k velkému počtu psů v obvodu Ostrava-Jih vyzýváme občany, aby čipování a registraci nenechávali na konec roku, kdy se předpokládají dlouhé čekací lhůty k vyřízení registrace a poskytnutí příspěvku,“ uvedl místostarosta Radim Miklas.