Přednáška historika Daniela Baránka v Komorním klubu

15/5 2023

Židovská komunita v Ostravě se na přelomu 19. a 20. století stala jednou z největších v českých zemích. Židé přicházející z různých koutů monarchie si s sebou přinášeli také odlišné zvyklosti, pojetí náboženství a politické názory. Pestrost ostravské židovské komunity představí Daniel Baránek z Historického ústavu AV ČR.
Pozvání na besedu s přednáškou přijala také pamětnice Marie Bergerová-Szottková, jejíž tatínek patřil do židovské komunity a vlastnil v centru Ostravy zlatnictví.
Setkání se konají za podpory Statutárního města Ostravy, vstup na akci je zdarma.

Přednáška historika Daniela Baránka v Komorním klubu