Prezentace územní studie Černé louky

14/6 2012

Útvar hlavního architekta města Ostravy dokončil práci na územní studii Černé louky, do níž zapracoval vítězné řešení ideové urbanistické soutěže s mezinárodní účastí o návrh revitalizace a rozvoje této lokality. Soutěž se konala v polovině roku 2010, jejím vítězem se stal nizozemský ateliér Maxwan. Dokončenou studii představí město Ostrava veřejnosti v úterý 19. června od 18.30 hodin v Alternativní scéně Divadla loutek Ostrava. Téma budou prezentovat primátor města Petr Kajnar a hlavní architekt města Ostravy Cyril Vltavský.

Prezentace územní studie Černé louky

Územní studie má za cíl funkčně a prostorově regulovat tuto exponovanou část centra města a zajistit, že bude dostavěna podle návrhu ateliéru Maxwan. Studie rovněž zahrnuje vymezení stavebních pozemků, dopravní řešení a podmínky stavební regulace na území větším než 13 hektarů.
Ve studii jsou obsaženy některé úpravy původního návrhu ateliéru Maxwan. Musela být například na základě závěrů vzešlých z posouzení akustických podmínek pro připravovanou koncertní halu upravena její poloha a to především s ohledem na obavy z vibrací tramvajové tratě a jejich dopad na akustiku hlavního sálu. Studie reaguje i na dnes již otevřenou přístavbu loutkového divadla, která v době soutěže byla pouze ve fázi příprav. Korigován byl rovněž poměr staveb určených pro kulturní účely a staveb pro bydlení, obchody a administrativu a podobně. Veškeré kroky, změny i výsledné řešení Útvar hlavního architekta města Ostravy s ateliérem Maxwan průběžně konzultoval.
Územní studie bude předložena zastupitelům města k odsouhlašení 27. června. Poté ÚHA schválí návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti a studie se tak stane podkladem pro rozhodování v území.
„Za pár let by se Černá louka mohla stát velmi zajímavou zastavěnou plochou, a to i celoevropsky. Vzhledem k tomu, že se jedná o naše pozemky, budeme chtít, aby podmínkou prodeje ze strany města pro kupující byla nutnost vyhlásit na zástavbu plochy mezinárodní architektonickou soutěž. Tak by tam mohla vznikat velmi zajímavá architektura. Umím si ale představit, že kromě dvou kulturních staveb by na území Černé louky byla například škola, možná i alternativní Waldorfská škola nebo hotel tak, aby lokalita byla atraktivní po mnoha stránkách,“ řekl primátor Petr Kajnar.