Přírodovědné učebny a Učebny fyziky a chemie

27/7 2015

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, získal v roce 2014 dotace na spolufinancování projektů s názvem Přírodovědné učebny a Učebny fyziky a chemie z Operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy: Podpora prosperity regionu, oblasti podpory: Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání.

Přírodovědné učebny a Učebny fyziky a chemie

Projekty řeší rekonstrukci a modernizaci vybavení stávajících učeben pro výuku přírodovědných předmětů a předmětů fyziky a chemie na sedmi základních školách v obvodu Ostrava-Jih tak, aby výuka na školách splňovala požadavky a moderní výuku a žáci by mohli díky tomuto projektu zvýšit své znalosti a dovednosti a byli i úspěšnější na trhu práce. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben, nově budou učebny vybaveny nábytkem a dojde k pořízení moderních učebních pomůcek pro výuku. Fyzická realizace probíhá od jara 2015 a předpokládané ukončení projektu je na plánováno na léto téhož roku.
Do projektu Přírodovědné učebny (CZ.1.10/2.1.00/30.01586) se zapojily základní školy Horymírova, Provaznická a Chrjukinova. Celkové náklady na projekt činí 3.783,- tis. Kč a dotace z Operačního programu NUTS II Moravskoslezsko je přislíbena ve výši cca 3.215,- tis. Kč.
Projekt
Učebny fyziky a chemie (CZ.1.10/2.1.00/30.01582) je realizován na základních školách - Klegova, Krestova, Horymírova, Jugoslávská a Kosmonautů 15. Celkové náklady na projekt činí 9.740,- tis. Kč a dotace z Operačního programu NUTS II Moravskoslezsko je přislíbena ve výši cca 8.279,- tis. Kč.