Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Program FajnOVY prostor. Lidé mohou zvelebit Ostravu

Poslední změna: Úterý 09.01.2018 11:04

Statutární město Ostrava vyhlásilo „Program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy pro rok 2018“, zkráceně nazvaný „fajnOVY prostor“.

Cílem programu je zvelebit veřejný prostor (např. ulice, parky, náměstí) díky projektům, jejichž realizaci budou zajišťovat samotní občané. Na realizaci projektů je možné získat dotaci z města ve výši až 500 tis. Kč. Podrobné informace k programu jsou k dispozici na adrese http://fajnova.cz/projekt/fajnovyprostor/.

 

Způsobilí žadatelé

 • fyzické osoby nepodnikající
 • nestátní neziskové organizace

Maximální výše dotace

500 tis. Kč

Doba udržitelnosti

2 roky

Podání žádosti

15. 1. 2018 – 9. 4. 2018

Realizační období

2018 – 2019

Lokalizace projektu

území statutárního města Ostravy

Specifické podmínky

 • záměr musí svými podpisy podpořit nejméně 15 obyvatel starších 15 let
 • v rámci projektu je povinná publicita dle pravidel programu

Způsobilé výdaje

Investiční náklady:

 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM nad 40 tis. Kč)
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (DNHM nad 60 tis. Kč)

Neinvestiční náklady:

 • spotřeba materiálu
 • pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM do 40 tis. Kč)
 • pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM do 60 tis. Kč)
 • doprava a přeprava materiálu
 • služby související s realizací projektu
 • povinná publicita
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »