Projekt Moderní technologie bez hranic pokračoval i v Jubilejní kolonii

7/4 2022

Patnáct polských dětí z polského partnerského města Wodzisław Śląski přijelo na konci března do Ostravy, aby s patnácti českými žáky pokračovali ve společném projektu Moderní technologie bez hranic.

Projekt Moderní technologie bez hranic pokračoval i v Jubilejní kolonii

Tentokrát se do projektu zapojila ZŠ a MŠ Březinova a tématem byla fotografie a video pořízené mobilním telefonem. Žáci se nejprve pod vedením zkušených lektorů – režiséra, kameramana a dokumentárního fotografa Luďka Ondrušky a fotografa, kameramana a střihače Filipa Raszyka, seznámili se základními pojmy, jako je zlatý řez, obraz, kompozice, velikost záběru, celek, polocelek, detail apod., a poté si vše vyzkoušeli v praxi.

Vypravili se do Jubilejní kolonie a za doprovodu kronikáře městského obvodu Petra Lexy Přendíka objevovali krásy tohoto architektonického skvostu Jihu. Po schodech vystoupali také na půdu jednoho z domů. Svoji cestu kolonií dokumentovali fotografií nebo videem, které na konci workshopu upravovali v počítači.

„Nejlepší fotografie se stanou součástí publikace dokumentující projekt a také budou vystaveny na závěrečné konferenci na konci května,“ uvedla místostarostka pro oblast školství Dagmar Hrabovská.

Projekt česko-polské spolupráce „Moderní technologie bez hranic“ reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002423 je financovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia (program Interreg V-A Česká republika – Polsko).