Promoce a imatrikulace v rámci univerzity třetího věku

21/9 2021

Minulý týden měli napilno také mnozí senioři z našeho obvodu. V Komorním klubu v Hrabůvce totiž proběhly promoce i imatrikulace v rámci univerzity třetího věku, kterou aktuálně zajišťuje příspěvková organizace Kultura Jih za podpory městského obvodu Ostrava-Jih.

Promoce a imatrikulace v rámci univerzity třetího věku

Univerzita třetího věku je zájmový vzdělávací program určený lidem ve věku 55+. Ti se mohou vzdělávat v různých oborech a předmětech. V předchozích letech se jednalo například o dějiny Ostravy-Jih, umění, základy psychologie nebo EU a mnozí se také naučili základy kreslení a malování.

Minulý týden tak slavnostně odpromovalo v Komorním klubu v Hrabůvce deset studentů, kteří absolvovali dvouleté studium v letech 2018 až 2020. Jejich promoce byla o rok odložena s ohledem na epidemiologickou situaci. V letech 2019 až 2021 následně úspěšně ukončilo studium 24 studentů, kteří rovněž měli minulý týden promoci.

„Studenti se v průběhu svého studia museli kromě běžných studentských úkolů poprat především se situací způsobenou proticovidovými opatřeními, která reálně znamenala přesun výuky univerzity třetího věku do online prostředí. I přes počáteční velké obavy to naprostá většina studentů zvládla a získala si obdiv nás všech, své rodiny a často i sebe samotných,“ okomentovala snažení studentů Petra Višnická, zástupkyně ředitelky Kultury Jih, s tím, že nejstarší studentce bylo 78 let a nejmladší 55 let.

Letos pak byly v rámci univerzity třetího věku otevřeny dva nové studijní programy, a to Jsem senior, a co má být a Hledej, poznej, objevuj. Ke studiu se přihlásilo celkem 59 studentů, kteří zcela naplnili původní kapacitu studijních programů. Slavnostní imatrikulace proběhla ve středu 15. září v Komorním klubu a zúčastnilo se jí celkem 38 uchazečů o studium.

„Velice si cením nadšení nových i staronových studentů univerzity třetího věku, a přeji všem mnoho úspěchů, štěstí a  elánu při vzdělávání. Jsem přesvědčena, že si v rámci studia jednak rozšíří vědomosti v oblastech, které je zajímají, ale co je rovněž důležité, také naváží nová přátelství, která obdobně jako poznatky obohatí jejich život,“ poslala ještě místostarostka Dagmar Hrabovská motivující vzkaz všem přihlášeným studentům.