Prostranství za Kinem Luna výrazně prokoukne

16/11 2020

Městský obvod Ostrava-Jih zahájil realizaci projektu Zeleň za Lunou, v jehož rámci do určené lokality investuje 15, 1 milionu korun. Aktuálně pro svůj záměr chystá žádost o dotaci ve výši zhruba 6 milionů korun z Programu na regeneraci sídlišť, spadajícím pod Státní fond podpory investic (v gesci Ministerstva pro místní rozvoj).

Prostranství za Kinem Luna výrazně prokoukne

Veřejné prostranství za Lunou projde zásadními změnami. Kromě samotného vysazení nové zeleně zde přibude také inline dráha nebo workoutové hřiště. Počítá se rovněž s novými chodníky, lavičkami a dalšími zajímavými prvky. Veškeré úpravy oblast zatraktivní a přispějí k vyššímu komfortu bydlení i odpočinku pro místní obyvatele, ale i návštěvníky z okolí.

„Jde o další rozsáhlou investici zásadního významu, jejímž cílem je celkové zvelebení našeho obvodu. Podobným investičním projektem byla Regenerace Hrabůvky, která zvýšila kvalitu života obyvatel této části. Nyní jsme se podle plánu rozhodli provést masivní změny k lepšímu rovněž v Zábřehu,“ říká místostarosta Jan Dohnal.

Přilehlému území věnuje radnice Jihu dlouhodobější pozornost. V minulosti už proběhla úprava předprostoru Kina Luna, stejně jako oprava samotného kina. Aktuálně zde probíhá rekonstrukce tramvajových zastávek Kotva, pracuje se rovněž na křižovatce ulic Kotva a Čujkovova. Tyto významné projekty doplňuje realizace nové tramvajové trati na ulici Výškovická.

V budoucnu dojde také na úpravu prostoru před Kostelem sv. Ducha, kde je v plánu výrazná úprava stávajících parkovacích ploch, přiléhající zeleně i dopravního napojení lokality. Začátkem roku 2021 bude taktéž zahájena příprava 6. etapy projektu poblíž zastávky MHD Zábřeh – Vodárna.